Tabanca-Yivsiz Av Tüfeği Ruhsat

TABANCA BULUNDURMA RUHSATI VE YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSAT İŞLEMLERİ
 
1- Bulundurma Tabanca Ruhsatı Ve Yivsiz Av Tüfeği Ruhsat İşlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte sorumluluk bölgesine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.
2- Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca dilekçelerde Kaymakamlık havalesi aranmamaktadır.
 
 
 
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe
2- 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
3- Yarım Kapaklı Dosya
4- Aile Hekiminden Alınan Sağlık Raporu ( Ateşli Silah Bulundurmasında Psikolojik, Nörolojik veya Fiziki Bakımdan Sakınca Yoktur ibaresi bulunacaktır)
5- Maliyeye Yatırılacak Harca İlişkin Dekont (2016 yılı 29,00 TL)
6- Yivsiz Av Tüfeği İstek Formu
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8- Vergi Dairesinden Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı