GERCÜŞ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

S/N

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

 

 

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

 

A- İLK KEZ MÜRACAAT

1- Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe;

2- TC Kimlik Numarası beyanı;

3- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (güncel olacak);

4- Yetkili Sağlık Kuruluşundan silah taşıma-

sına engel hali bulunup bulunmadığına dair

Dr. Raporu (Akıl sağlığı veya psikolojik ve

nörolojik yönden)

6 Yıllık belirlenen tutarda vergi harç makbuzu

7- Yenilemede veya devirlerde tüfek kılıf içinde boş olarak gelecektir.

8- Dosya

 

7 Gün

2

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

 

B-YENİLEME 1

1- Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe;

2- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel Olacak)

3- Yetkili Sağlık Kuruluşundan silah taşıma- sına engel hali bulunup bulunmadığına dair Dr. Raporu (Akıl sağlığı veya psikolojik ve nörolojik yönden)

4-Dosya;

 

7 Gün

 

3

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

 

C- DEVİR

1- Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe;

2- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel Olacak)

3- Yetkili Sağlık Kuruluşundan silah taşıma- sına engel hali bulunup bulunmadığına dair Dr. Raporu (Akıl sağlığı veya psikolojik ve nörolojik yönden)

4-Dosya; 7-Devir Sözleşmesi

 

7 Gün


'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurulması'
 

                                                                        İLK MÜRACAAT YERİ :                                                                                                           İKİNCİ MÜRACAAT YERİ :

                                                                        İSİM : Naciye PALAMUT                                                                                                            İSİM : Mevlüt ŞEKERCİ

                                                                        RÜTBE : Emniyet Amiri                                                                                                              RÜTBE : Kaymakam

                                                                        ADRES : Bağlarbaşı Mah.Faysal Ertuğrul Cad.No.14 GERCÜŞ/BATMAN                              ADRES : Hükümet Konağı

                                                                        TEL: 0488 341 21 77                                                                                                                    TEL : 0488 341 20 46