GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI
                                                        SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
                                                                HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
30 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Batman İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
30 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
 
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4.Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
30 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit
 
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
30 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
 
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4.Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
30 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1.SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3.Öğrenci Belgesi
4.Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not:Başvurular 15 Ağustos15 Ekim ayları arasında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1.SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3.Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not:Başvurular 15 Ağustos15 Ekim ayları arasında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
8
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)
1.Fayda sahibi başvuru formu
2.Proje hazırlama formatı
3.Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5.Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
9
PROJE DESTEKLERİ
1.Fayda sahibi başvuru formu
2.Proje hazırlama formatı
3.Proje başvuru formu
Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
 
 
NOT:Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim : Orhan ŞAHİN
Unvan :Vakıf Müdürü
Adres :Hükümet Konağı Kat:2 No:1 Gercüş/Batman
Tel. :341 27 88
Faks :341 27 88
e-Posta :gercuslu72@hotmail.com
İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Mevlüt ŞEKERCİ
Unvan :Gercüş Kaymakamı
Adres :Hükümet Konağı Kat:2 No:2 Gercüş/Batman
Tel. :341 20 01
Faks :341 20 46
e-Posta :