Lokal İşlemleri

İLGİLİ MEVZUAT :
 
 
LOKAL AÇMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER :
 
1- Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararının Fotokopisi(Lokal açma ve müstecir atama yönetim kurulu kararında belirtilecek), 
3- Lokal İç Yönergesi,
4-Mal sahibi ise Tapu Senedi Örneği, Kiralık İse Kira Kontratının Örneği, 
5- Mesken Sahiplerinin Tamamının Onayının Belirtildiği Muvafakatname, İşhanlarında yönetim kurulu kararı örneği,
6- Yapı Kullanma (İskan) İzin Belgesi, (Bu Belgenin Bulunmadığı Durumlarda İse İlgili Belediyeden Alınacak Söz Konusu Yerin Lokal Olarak Kullanılmasında Sakınca Olmadığına Dair Belge(Kaymakamlık Yazışma yaparak isteyecek); Bu Alanlar Dışındaki Lokaller İçin Bayındırlık Ve İskan Müdürlüklerinden Alınacak Lokal Olarak Kullanılmasında Sakınca Olmadığına Dair Belge)
7- Derneğin kuruluş tarihini gösteren Alındı Belgesinin fotokopisi.
8- Sorumlu Müdür ve Dernek Başkanının Adı-Soyadı, T.C. Kimlik ve telefon numaraları