Açık Alanlarda Yapılan Düğünler ve Benzeri Etkinliklerle İlgili Genelge
 
 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.08.2016 tarih ve 6016  sayılı yazıları doğrultusunda, İlçelimizde özellikle yaz mevsimi dolayısı ile açık alanlarda yapılan düğün, kına gecesi, sünnet merasimi, gelin çıkarma, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklerde halkın huzuru, can ve mal emniyetini, milletin birlik ve beraberliğine kast eden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32. maddesinin Ç fıkrası: İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır; Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır; kapsamında Gercüş  ilçe mülki sınırları içerisinde;
 
1- Açık alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmaması (bu gibi işlere tahsis edilen ve diğer kapalı alanlarda yapılması),
 
2-Düğün ve benzeri organizasyonları yapmaya uygun kapalı alan bulunmayan yerleşim yerlerinde ise konunun kolluk kuvvetlerince değerlendirilerek Kaymakamlık makamı talimatı ile hareket edilmesi,
 
3-Kapalı alanlarda yapılacak düğün ve benzeri etkinlikler için bağlı bulunduğu polis ve jandarma kuvvetlerine düğün sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri ve etkinlik yapılacak yeri ve saatini gösterir dilekçe ile en az 24 saat öncesinde başvuru yapılması,
 
4-İlgili kolluk kuvvetleri tarafından yukarıda bahsedilen hususların takip edilerek etkinlik adreslerinin kontrol edilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
 
5-Alınan kararların Kaymakamlık ilan tablolarında, yerel basında, ibadethanelerde, belediyeye ait anons araçları ile köylerde ise muhtarlıklar tarafından halka duyurulmasına ve duyuru yapıldığına dair tutanakların kaymakamlığımıza gönderilmesine,
 
6- Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen yukarıda bahsedilen etkinliklerin faaliyetlerinin men edilmesi ve sorumlular hakkında İl İdaresi Kanunun 66. maddesi ve Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına Kaymakamlığımızca karar  verilmiştir.