Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
Kaymakamlık binası 2. Katında hizmet veren KHGB 1 müdür ile hizmet vermektedir.
Tel: 0488 341 2046 (113)
 
Birliğin Misyonu:
Birlik üye köylerin altyapı sorunlarına çözüm getirmek, gelişmeyi sağlayacak ekonomik, kültürel ve sosyal projeler üretmek, köylere hizmet götüren kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.
 
Çalışma Alanı:
Birliğimizin çalışma alanı Gercüş İlçesi ve ilçeye bağlı köy sınırları içindeki yerleşim alanlarının tamamını kapsar.
 
Birliğin Amacı:
Gercüş ilçe sınırları içinde ve köylerinde;
a) Bayındırlık ve imar,
b) Sağlık ve sosyal yardım,
c) Çevre sağlığı ve korunması,
d) Eğitim ve spor,
e) Tarım, orman ve ağaçlandırma,
f) Ticaret, sanayi ve ekonomi,
g) Haberleşme ve ulaşım,
h) Altyapı, enerji, termal su,
i) Kültür ve turizm, Hizmetlerinin yapılması, geliştirilmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almak, bu alanlarla ilgili her türlü yapı ve tesisleri bizzat yapmak-yaptırmak, onarmak; her türlü etüt, proje, röleve, restitüsyon ve restorasyon ile bunlarla ilgili araştırma yaptırmak, görev alanına giren konularla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, ihtiyaç dışı taşınır ve taşınmaz malları satmak, birlik faaliyetleri için gerekli teknik ve idari personel istihdam etmekle görevlidir. Birlik, Gercüş sınırları dahilinde İl Özel İdaresinin il sınırları dahilinde yapacağı hizmetler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının köye yönelik hizmetlerine ilişkin inşaat, yapım, bakım ve onarım işlerini birlik bütçesine aktarılan tahsisatlara göre ve aralarında yapacakları anlaşmaya göre Birliğin tabi olduğu esas ve usullere göre gerçekleştirmekle yetkili ve görevlidir. Birlik, köylere hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarının ödenek yokluk veya yetersizliği veya tedbirler nedeniyle yapamadıkları hizmetler konusunda bunlara yardımcı olabilir.