T.C.
GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Malmüdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehmet DEMİR
İlçe Malmüdürü