İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı B sınıfı İlçe Jandarma Komutanlığı statüsüne sahiptir. Komutanlığa bağlı Merkez, Kayapınar, Vergili ve Yemişli J.Krk.K.lıkları bulunmaktadır.
Tel: 0488 341 2855
 
Jandarmanın Görevleri : Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır;
                        (1)        Mülkî görevleri;
                                    Emniyet ve âsâyiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak,
                        (2)        Adlî görevleri;
                                    İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri yerine getirmek,
                        (3)        Askerî görevleri;
                                    Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle, Jandarma Genel Komutanlığınca verilen görevleri yapmak,
                        (4)        Diğer görevleri;
                                    Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.
Jandarmanın Vizyonu: İnsan merkezli, çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda; en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmaktır.
Jandarmanın Misyonu: Taktik ve teknik bilgiye, Askeri disipline, bilimsel ve bedeni yeterliliklere, askeri ve genel kültüre sahip, Atatürk ilke ve İnkılaplarına yürekten bağlı, hukukun üstünlüğüne inanmış, insan haklarına saygılı, çağdaş ve dinamik düşünce sistemini benimseyen, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek yüksek karakter ve nitelik anlayışına sahip personel yetiştirerek, bu anlayışın güncelliğini ve sürekliliğini sağlayıp, yüce Türk milletinin huzur ve güveni için Jandarmaya yasalara verilen mülki, adli, askeri ve diğer görevleri en iyi şekilde yapmaktır.