GERCÜŞ TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

 

1

 

 

 

ÇKS Kaydı Güncellemesi

1- Başvuru dilekçesi

2- Tanzim edilip onaylanmış 'C' formu

3- Varsa kira,Sözleşmesi ve Muvafakatname gibi özel

evraklar

4- Döner sermaye makbuzu

5- İlk Müracaatta Tapu Müd. Tapu Kayıtları

 

 

 

3 gün

 

 

2

 

 

Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi

1- Mazot, gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)

2- Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)

3- Toprak analiz raporu

4- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı

 

 

1 gün

 

3

 

Yem Bitkileri Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi ve ilgili formlar

2- Arazi Tespit Formu

3- Çok Yıllık Bitkilerde Taahütname

4- Döner sermaye makbuzu

 

3 ay

 

 

4

 

 

Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği

1- Başvuru dilekçesi

2- Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği Talep Formu

3- Sertifika Fotokopisi

4- Arazi Tespit Formu

 

 

1 gün

 

 

5

 

Fark Ödemesi Desteği(Yağlı Tohumlular, Hububat, Baklagil)

1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler.)

2- Satışı yapılan ürüne ait müstahsil makbuzu,

3-Borsa Tescil Beyannamesi

4- Döner Sermaye Makbuzu

 

 

1 gün

 

 

6

 

 

Arıcı Kaydı

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

3-Nüfus Kayıt Örneği

4-Döner Sermaye Makbuzu

 

 

1 gün

 

 

 

7

 

 

 

Arı Yetiştiriciliği Desteklemesi

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Arıcılık Birliğine Üyelik Belgesi

3-Kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başvuru olacaksa; Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan sevklerine mahsus Veteriner Sağlık Raporu

4-Arılı Kovan Tespit Tutanağı

 

 

 

 

1 gün

 

 

8

 

 

İşletme Tescil Belgesi (Hayvancılık)

 

1-Başvuru Dilekçesi

2- Döner Sermaye Makbuzu

 

 

 

 

15 dakika

 

9

 

İşletme Kayıt Belgesi (Gıda)

1-Dilekçe ve Beyanname.(Ek-4)

2- Ticaret sicil gazetesi veya esnaf sicil tasdiknamesi (aslı veya noter onaylı)

3- İmza sirküleri

 

30 gün

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu

1- Küçükbaş hayvanlarda şap ve veba aşısı yapıldığını belirtir belge.

2- Hayvanların kulak küpeli ve Türkvet'te kayıtlı olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz. Hayvanlar muayene edilen İlçe Tarım Müdürlüğüne getirilecektir).

3- Döner sermaye sevk raporu ücreti, dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz.

Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

 

 

 

 

 

 

2 gün

 

 

 

11

 

 

 

İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge

1- Başvuru dilekçesi.

2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda yer alan büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge.

3-Nüfus Cüzdan fotokopisi.

 

 

 

7 gün

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Çiğ Süt Desteklemesi

1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir. Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak, İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir).

 

Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

 

 

 

 

 

3 ay

 

13

 

Sığır Cinsi Hayvan Kesim /Ölüm Bildirim Raporu

1- Başvuru dilekçesi.

2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu.

 

7 gün

 

14

 

Anaç Sığır Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvurur. Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur).

 

Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

 

Bakanlıkça belirlenen sürede

 

 

 

15

 

 

 

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur).

 

Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

 

 

 

Bakanlıkça belirlenen sürede

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Buzağı Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi (Soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soykütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur).

Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.

 

 

 

 

Bakanlıkça belirlenen sürede

17

BİMER Başvurusu

1-Elektronik Başvuru

15 Gün

18

Alo Gıda 174 hattı şikayet

başvurusu

1-Elektronik başvuru

15 Gün

 

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."

 

İlk Müracaat Yeri:

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü

İsim : Metin KAPLAN

Ünvan : İlçe Müdür V.

Adres : Bağlarbaşı Mahallesi Faysal Ertuğrul Cad. No: 46 Gercüş / BATMAN

Tel :04883412010

Faks : 0488 341 20 10

E-Posta : metin.kaplan@gthb.gov.tr

 

İkinci Müracaat Yeri :

Gercüş Kaymakamlığı

İsim : Mevlüt ŞEKERCİ

Ünvan : Kaymakam

Adres : Bağlarbaşı Mah Hükümet Konağı kat :3 Gercüş/BATMAN

Tel :0488341200104883412001

Faks : 0488 341 28 42

E-Posta :